Möten i häftig natur

Lotsstugan är en unik mötesplats. Här kan ni ostörda samlas för planering, peptalk, kurser och konferenser. Varje grupp är exklusiva gäster och har hela anläggningen för sig själva med full service, bekvämt boende och fantastiska måltider.