Miljö

Vi vill skona miljön på alla sätt. Lotsstugan värms med solfångare och pellets. Huset är byggt av massivträ och målat med slamfärg. Ekologiska råvaror väljs om de inte är sämre eller mer långväga transporterade än andra alternativ. Rengöringsmedel är svanenmärkta. Alla sopor källsorteras och transporter undviks och samordnas. Vi har en aktiv miljöplan.

Lotsstugans boende och våra konferenspaket är sen 2011 godkända av Naturens Bästa. Kvalitetsmärket Naturens Bästa visar vägen till Sveriges finaste naturresor från landets främsta arrangörer av svensk ekoturism. Bakom Naturens Bästa står svenska ekoturismföreningen och Visit Sweden.

Lotsstugan fick Västernorrlands Kretsloppsråds miljöpris 2011